Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2020

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2020

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2020 за унапредување на административен службеник се:

 • Одлука за работно место реден број 1 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 2 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 3 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 4 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 5 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 6 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 7 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 8 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 9 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 10 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 11 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 12 (.пдф)
 • Одлука за работно место реден број 13 (.пдф)