Агенцијата за катастар на недвижности ќе работи со ново работно време

Агенцијата за катастар на недвижности ќе работи со ново работно време

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, ја информира јавноста дека согласно препораките од Владата на Република Северна Македонија за преземање на мерки за превенција против ширење на вирусот COVID-19, воведе ново работно време, вклучително и за шалтерите и инфо линијата, кое ќе се одвива од 07.30-19.30 часот, секој работен ден, почнувајќи од 09.11.2020 година.