План за контрола на приватни геодетски фирми за 2020 година

План за контрола на приватни геодетски фирми за 2020 година

Секторот за контрола и надзор го објавува планот за 2020 година по кој ќе се реализираат контролите на приватните геодетски фирми.

Планот за контрола може да се преземе на следниов линк.