Известување до корисниците на МАКПОС системот

Известување до корисниците на МАКПОС системот

Почитувани корисници на МАКПОС системот,

Ве известуваме дека на ден 27.03.2020 (петок) во периодот од 9 до 12 часот се можни прекини во работата на МАКПОС системот заради надградба на истиот.

Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија