Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Агенцијата за катастар на недвижности организира дополнителна обука за 2019 година, наменета зa трговците поединци овластените геодети, на теми:

„НОВИНИ ВО МАКПОС СИСТЕМОТ“
и
„LiDAR ПРОЕКТ“

Обуката ќе се одржи на 29.01.2020 (среда), во Тренинг центарот на АКН.

Целосното соопштение е достапно на  следниов линк.