Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Агенцијата за катастар на недвижности, ја организира четвртата задолжителна обука за 2019 година, наменета зa трговците поединци овластените геодети, на теми:

„НОВИНИ ВО МАКПОС СИСТЕМОТ“
и
„LiDAR ПРОЕКТ“

Обуката ќе се одржи на 20.12.2019 (петок), во хотел Александар Палас – Скопје, со почеток од 15:30 часот, во рамки на Редовното Годишно Собрание на Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи.

Целосното соопштение е достапно на  следниов линк.