Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Агенцијата за катастар на недвижности, ја организира третата задолжителна обука за 2019 година, наменета зa трговците поединци овластените геодети, на тема:

„ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ“
и
„ПРИМЕНА НА НОВИТЕ ПРАВИЛНИЦИ“

Обуката ќе се одржи на 01.11.2019 (петок), во Амфитеатарот на Градежниот факултет – Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје со почеток од 16:00 часот.

Целосното соопштение е достапно на следниов линк.

Презентациите од одржаната обука можете да ги најдете на следните линкови. (линк1, линк2, линк3, линк4 )