Надминат e проблемот со функционирањето на ОССП

Надминат e проблемот со функционирањето на ОССП

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија Ве известува дека Дистрибутивниот систем на АКН – ОССП е во функција.

Сите производи од Дистрибутивниот систем на АКН – ОССП се достапни за корисниците.

Агенцијата за катастар на недвижности