Директорот Тунџев оствари средба со новинари од поголем број медиуми

Директорот Тунџев оствари средба со новинари од поголем број медиуми

Денеска, на 25 октомври 2019 година, во просториите на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, директорот Борис Тунџев одржа средба/брифинг со новинари од повеќе од 10 медиуми.

Покрај бројните теми кои беа дискутирани, новинарите посебно ги заинтригираа некои новитети од новите Измени и дополнувања на Законот за катастар на недвижности, донесени неодамна.

АКН и понатаму, ќе продолжи да работи транспарентно и отворено, во интерес на јавноста и граѓаните и навремено ќе ја информира јавноста за сите новитети во своето работење.