Информација за проблем со функционирањето на ОССП

Информација за проблем со функционирањето на ОССП

Почитувани корисници,

Ве молиме да не правите нарачки од категоријата на катастарски производи на Дистрибутивниот систем на АКН – ОССП кои се однесуваат на:

  • катастарски планови,
  • список на индикации,
  • wms слоеви за катастарски парцели и објекти.

Во моментов постојат технички проблеми во системот, а по нивното надминување, дополнително ќе Ве известиме за достапност на овие услуги.

Сите останати производи од Дистрибутивниот систем на АКН – ОССП се достапни за корисниците.

Агенција за катастар на недвижности на Република Северна Македонија