Надминат e проблемот со функционирањето на ОССП

Надминат e проблемот со функционирањето на ОССП

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија Ве известува дека Дистрибутивниот систем на АКН – ОССП е повторно во функција.

Сите неуспешно генерирани нарачки се прегенерирани и достапни за корисниците.

Агенцијата за катастар на недвижности