Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 05591/2019

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 05591/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Преведувачки услуги

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио

Име на носителот на набавката: Друштво за услуги БЕСТЕЛ ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.05591/2019 (.pdf)
Договор за јавна набавка бр.05591/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк