Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.03529/2019

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.03529/2019

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на систем „Земи бројче“

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Известување за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.03529/2019 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.