Информација за системите еКат и еКат Шалтер

Информација за системите еКат и еКат Шалтер

Ве информираме дека системите еКат Шалтер и еКат нема да бидат достапни, поради тековни надградби во временскиот период од 20:00 часот на ден 18.07.2019 па се до завршување на активностите.

Ви благодариме на разбирањето и соработката.

Агенција за катастар на недвижности