Известување до корисниците на МАКПОС системот

Известување до корисниците на МАКПОС системот

Се известуваат сите корисници на МАКПОС системот дека почнувајќи од 15.3.2019 година поврзувањето кон МАКПОС системот ќе се врши преку новата IP адреса 62.162.125.205

Тоа значи дека, за да бидат достапни МАКПОС сервисите, регистрираните корисници ќе мора во своите ГНСС приемници да ја заменат старата IP адреса 80.77.145.205 со новата IP адреса 62.162.125.205

Агенција за катастар на недвижности