Важна информација за сите корисници на сервисите на АКН

Важна информација за сите корисници на сервисите на АКН

Почитувани корисници на сервисите на Агенцијата за катастар на недвижности, Ве информираме дека денес 14.3.2019 година (четврток), во период од 15.30 – 17.30 часот, ќе има прекин во работата на сервисите поради нивна надградба. Нема да бидат достапни веб страната на АКН, ОССП, еКат, еКат шалтер, како и службените мејлови на Агенцијата.

Агенција за кататстар на недвижности на Република Северна Македонија