Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Агенцијата за катастар на недвижности, на 07.03.2019 година (четврток), ја организира првата задолжителна обука за 2019 година, наменета зa трговците поединци – овластени геодети, на следниве теми: „3Д ТОПОГРАФСКИ КАРТИ“ „НИПП и PDOK“ „КЛУЧНИ РЕГИСТРИ“ „СИСТЕМ ЗА ПОДЗЕМЕН КАТАСТАР“ „ЕУ ДИРЕКТИВИ И УПАТСТВА ЗА РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ“ Обуката ќе се … Продолжи со читање Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодетиповеќе…