Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2019

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2019

Одлуки за избор на кандидати по Интерен оглас број 1/2019 за унапредување на административни службеници се:

  • Одлука за работно место реден број 1 (.пдф)
  • Одлука за работно место реден број 2 (.пдф)
  • Одлука за работно место реден број 4 (.пдф)