Соопштение за одржување на дополнителна обука наменета за овластени геодети

Соопштение за одржување на дополнителна обука наменета за овластени геодети

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организира дополнителната обука за 2018 година, наменета зa овластените геодети, на следнава тема:

Воспоставување на е-кат шалтер систем за поднесување на постапки за инфраструктурни објекти

Презентери:
1. Билјана Ајтарска
2. Елизабета Кузманова

Обуката ќе се одржи во Тренинг Центарот на Агенцијата за катастар на недвижности – Скопје, на 25 јануари (петок) 2019 година.
Целосното соопштение и агенда се достапни на  следниов линк.