ИНФОРМАЦИЈА

ИНФОРМАЦИЈА

ИНФОРМАЦИЈА

За време на викендот Дистибутивниот систем на АКН – ОССП имаше технички проблем при функционирањето. Во моментов се работи на неговото отстранување.

Ги информираме корисниците дека нивните нарачки ќе бидат прегенерирани, откако системот ќе проработи.

Ве молиме да не правите нови нарачки сè додека не добиете известување дека системот е во функција.

Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија