Интерен оглас број 1/2018 за унапредување на административен службеник

Интерен оглас број 1/2018 за унапредување на административен службеник