Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 45/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 45/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на графички регистар на градежно земјиште

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Информатички и поврзани услуги

Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и компјутерски услуги ИНТЕЛЕГЕНТ НЕТВОРК СОЛУШН ДОО Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.45/2018 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.