Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организира третата обука за 2018 година, наменета зa овластените геодети, на следнава тема:

Воспоставување на е-кат шалтер систем за поднесување на постапки за инфраструктурни објекти

Обуката ќе се одржи во Хотел Романтик: Велешко Езеро, Велес.
Целосното соопштение и агенда се достапни на  следниов линк.

Презентацијата од одржаната обука можете да ја видите тука.