Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 22/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 22/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Енергенси – нафта и нафтени деривати – масло за горење – екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

Вид на договорот за јавна набавка:  – 

Тендер бр.22 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.