Одржана презентација за Адресниот регистар во Република Македонија

Одржана презентација за Адресниот регистар во Република Македонија

Денеска (8 мај 2018 година), Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија, во хотелот Континентал во Скопје, одржа презентација и работилница во врска со воспоставувањето на Адресниот регистар во Република Македонија. На средбата, покрај градоначалникот на Скопје, кој исто така беше и во својство на претседател на Заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС, присуствуваа и голем број градоначалници од градовите во Република Македонија, или нивни претставници, како и голем број геодети.

Агенцијата за катастар на недвижности, во својот стратешки план за 2017-2019 година, одобрен од Владата на Република Македонија, како приоритетен проект го има поставено воспоставувањето на Адресниот регистар на Република Македонија.

Непостоењето на единствен централизиран Адресен регистар, со точни и ажурни податоци, го отежнува работењето на институциите, соработката и размената на податоци. Адресниот регистар ќе содржи единствени просторни и описни податоци за улиците и куќните броеви и ќе се користи во разни статистички цели. На пример при попис, општините ќе го користат за планирање, а преку централизираниот систем на Адресен регистар ќе се овозможи креирање разни навигациски апликации.

Во Македонија, при воспоставувањето на Адресниот регистар, клучна улога ќе имаат општините и тоа најмногу во компарацијата на теренските податоци, со податоците од нивната евиденција.

На денешната работилница своја презентација имаше и Томаж Петек од Геодетската управа на Република Словенија, кој го пренесе искуството од воспоставувањето и одржувањето на Адресниот регистар во Република Словенија.

Целта на оваа работилница беше да слушнат меѓународни искуства, но и да се запознаат општините и градот Скопје со планираните, како и до сега преземаните активности, секако и со улогата која треба да ја имаат и општините и градот Скопје, при воспоставувањето на овој регистар.