Известување за полагање на испит за стекнување на овластување за овластен геодет

Известување за полагање на испит за стекнување на овластување за овластен геодет

Се известуваат кандидатите дека на 24.04.2018 година, со почеток во 15,00 часот во просториите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје, ќе се одржи вториот дел од испитот, од февруарската испитна сесија кој поради технички проблеми не беше одржан во закажаниот рок.

Се повикуваат кандидатите да се јават на закажаниот термин заради спроведување на испитот.

 

                                                                                            АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ