Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Почитувани,

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија ја организира првата обука за 2018 година, наменета зa трговците поединци овластените геодети, на следнава тема:

“ПРИМЕНА НА БЕСПИЛОТНИ ЛЕТАЛА (БЛ) ЗА КАТАСТАРСКИ ЦЕЛИ”

Обуката ќе се одржи на 10.04.2018 (ВТОРНИК) во просториите на Градежниот факултет – Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, со почеток од 17:00 часот.

Целосното соопштение е достапно на следниов линк.
Презентацијата од обуката можете да ја најдете на следниов линк.