Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 37/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 37/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување и сервис на геодетски инструменти и опрема со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка

Тендер бр.37 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.