Известување за склучен договор за јавна набавка бр.86/2017

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.86/2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Втор независен провајдер на комуникациски услуги

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Телекомуникациски услуги

Име на носителот на набавката: Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.86 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.