Известување за склучен договор за јавна набавка бр.75/2017

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.75/2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на податочен центар на продукциска и дистрибуциска околина и мрежна опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Информатички и поврзани услуги

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, услуги и промет АССЕКО СЕЕ
ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.75 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.