Известување за склучен договор за јавна набавка бр.68/2017

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.68/2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Сервисирање, одржување и поправка на компјутерска опрема со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: ТП Таушанов Борис Иван Продажба и Сервис ОЛИ-ВЕТИ КОПИРС
Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.68 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.