Известување за склучен договор за јавна набавка бр.65/2017

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.65/2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги од агенции за привремени вработувања

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за привремено вработување (освен услугите кои
се однесуваат на договорите за вработување)

Име на носителот на набавката: Агенција за привремени вработувања АРБЕИТ ДЕ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.65 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.