Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 36/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 36/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за поправка и одржување на генератори (агрегат) и УПС со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка

Тендер бр.36 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.