Известување за склучен договор за јавна набавка бр.70/2017

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.70/2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за фотокопирање (изнајмување на копир апарати)

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа
уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на
програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и
телевизиско емитување на програма)

Име на носителот на набавката: Друштво за производство,трговија и услуги СТЕРНА ДОО увоз-
извоз, Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.70 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *