Годишни програми за обуки


Годишни програми за обуки

Годишен план за обуки на административни службеници за 2022 година
Годишна програма за обуки од областа на геодетските и правните работи за 2022 година
Годишен план за обуки на административни службеници за 2021 година
Годишна програма за обуки од областа на геодетските и правните работи за 2021 година
Годишен план за обуки на административни службеници за 2020 година
Годишна програма за обука од областа на геодетските и правните работи за 2020 година
Годишен план за обуки на административни службеници за 2019 година
Годишна програма за обука од областа на геодетските работи за 2019 година
Годишна програма за спроведување обуки од областа на востановувањето и одржувањето на катастарот на недвижности и за геодетските и за информатичките работи за 2018 година
Прилог – Табели со распоредот на обуките

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *