Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 60/2017

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 60/2017

Предмет на договорот за јавна набавка:

Поправка и одржување на инсталации на објекти, електрични инсталации, систем за вентилација,
хигиено-техничко одржување на простори, климатизери и централна климатизација и инсталација за
топловодно греење со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка:  Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката:  Друштво за производство,угостителство,трговија и услуги СТАРТЕР ФОН
ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.60 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *