Соопштение за полагање на испит за овластен геодет

Соопштение за полагање на испит за овластен геодет

Почитувани,

Агенцијата за катастар на недвижности Ве известува дека во месец февруари 2018 година, ќе се одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет.

Првиот дел од испитот ќе се одржи на 02.02.2018 година, а вториот дел од испитот ќе се одржи на 22.02.2018 година.

Јавната база на прашања и студии на случај е достапна на следниот линк:

http://prasanja.mk/QBank/PublishQuestions/

Прописите и литературата за полагање на испитот се содржани во Програмата за полагање на испит за стекнување со овластување за овластен геодет, која е достапна на следниот линк:

http://https://www.katastar.gov.mk/pravilnici/ProgramaZaPolaganjeIspit.pdf

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *