Уверение за историски преглед на извршените запишувања во катастарот на недвижности (историјат)

Уверение за историски преглед на извршените запишувања во катастарот на недвижности (историјат)

За да можете да извадите уверение за историски преглед на извршените запишувања во КН – историјат за имотот што го поседувате и што е запишан во катастарот на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно за територијата на која се наоѓа недвижноста и да приложите:

  • барање во писмена форма;
  • доказ за платен надоместок за услугата од 600 денари;

Уплатата може да се врши на шалтерот во Катастарот со платежна картичка на ПОС терминал или на уплатница (образец ПП 50) во банка или во пошта:

Преземи барање (.pdf)

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *