Потврда за имотна состојба


Потврда за имотна состојба

Доколку сакате да извадите потврда дека лицето не е запишано како носител на правото во катастарот на недвижностите (потврда за имотна состојба), потребно е да се обратите на шалтерот за прием во катастарското одделение надлежно за територијата на која се наоѓа недвижноста и да приложите:

  • барање во писмена форма;
  • доказ за платен надоместок за услугата од 450 денари (за територијата на Република Македонија);

Уплатата може да се врши на шалтерот во Катастарот со платежна картичка на ПОС терминал или на уплатница (образец ПП 50) во банка или во пошта:

Бројот на сметката, на која треба да го уплатите надоместокот за добивање на оваа услуга од АКН, е истакнат (или ќе го добиете) на шалтерот за информации во секое подрачно одделение на АКН.

Преземи барање (.pdf)

 

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *