Регулатива » Акти од областа на човечки ресурси

Акти од областа на човечки ресурси

– Закон за изменување и дополнување на законот за административни службеници 142-2016

Закон за изменување и дополнување на законот за административни службеници 5-2016

Закон за изменување и дополнување на законот за административни службеници 154-2015

Закон за изменување на законот за административни службеници 48-2015

Закон за изменување и дополнување на законот за административни службеници 199-2014

Закон за административни службеници – основен

Закон за изменување и дополнување на законот за  вработнеите во јавниот сектор 27-2016

Закон за изменување и дополнување на законот за  вработнеите во јавниот сектор 199-2014

Закон за вработнеите во јавниот сектор 27-2014

Акти вон сила