Онлајн конференции

Онлајн конференции

1. Virtual Plenary Meeting of UN-GGIM: Europe and the Common Session – Conference of European Statisticians and UN-GGIM: Europe: https://un-ggim-europe.org/

22 – 23 June 2020

 

2. Webinar by FAO on land consolidation
Land Consolidation Legislation: FAO Legal Guide and Its Application at the Country Level, SPATIAL II project supported AREC participation to the webinar, more info on the following link: https://eurogeographics.org/

Jun 18, 2020

 

3. State Geodetic Authority of Croatia together with EuroGeographics Head Office and Cadastre and Land Registry KEN organized the event with the main topic:Importance of Land Administration Data in Strengthening Competitiveness and Economic Development. more info on the following link: https://landportal.org/

16-17 June, 2020


__________________________________________________________________

Почитувани колеги,

Доколку сакате да се пријавите и да учествувате во некоја од онлајн конференциите, како дел од тимот на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Северна Македонија, за тоа претходно треба да се добие согласност од страна на претпоставениот раководител, задолжително следејќи ги Насоките донесени на 124 седница на Владата на Република Северна Македонија, одржана на 5 Март 2019 година.

Агенцијата за катастар на недвижности