Картографски производи » Дигитален висински модел на теренот (ДЕМ)

Дигитален висински модел на теренот (ДЕМ)

   
 

Технички опис: дигитален висински модел на теренот (дем)

  • висински модел на теренот во дигитална форма со резолуција 20м х20м (ASCII-DEM)
  • изработен во македонскиот висински систем (NVT1, висински датум реперот во Трст)
  • Изработен за цела територија на Република Македонија
  • Продажба според поделба на листови на основна државна топографска карта на Република Македонија (Р1:25000) – вкупно 205 листови
  • достапен во ESRI Grid, .shp и .dxf  формат

 

Корисни информации

Поделба на листови (.pdf)
Тарифник
Барање – Уплатница