Картографски производи » Аерофотографии

Аерофотографии

Технички опис: фотографии добиени од аерофотограметриско снимање 2004 година

  • Изработени 1663 снимки, црно-бели во Р1:40000
  • Големина на пиксел 0.6м х 0.6м
  • Резолуција: 1693 пиксели/инч
  • Достапни во растер (.tiff) формат
  • Покриеност: цела територија на РМ

Корисни информации

Тарифник
Барање – Уплатница