Инфраструктура на просторни податоци во земјите од Западен Балкан – ПРОЕКТ ИНСПИРАЦИЈА » Натпревар на идеи