Организациона поставеност » Заменик – директор

Заменик – директор

Муса Ибраими, дипл.правник
Назив на институцијата:  
Агенција за катастар на недвижности
Ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4
1000 Скопје, Македонија
Позиција: Заменик директор
Образование
Правен факултет – Интернационален универзитет – Струга Магистерски студии во тек
Правен факултет – Интернационален универзитет – Струга
Правен факултет – Универзитет во Тетово
 прочитај повеќе>>