Одделенија » Одделение за катастар на недвижности Делчево

Одделение за катастар на недвижности Делчево

Адреса: ул. Методи Митевски Брицо бр.40
Телефон: 033-411-435
Е-маил: n.danevski@katastar.gov.mk
в.д. Раководител: Никола Даневски
Работно време: 08:30 – 16:30

Список на катастарски општини кои му припаѓаат на Одделението за катастар на недвижности Делчево

Катастарска општина Шифри Број на решение за објавување на КН Датум на објавување на КН Број на Службен весник Начин на востановување на КН
БИГЛА 09001 10-330/1 14.02.1996 8/1996 систематско излагање
ВЕТРЕН 09002 10-1856/1 11.07.1995 34/1995 систематско излагање
ВИРЧЕ 09003 09-4037/1 15.11.2002 85/2002 систематско излагање
ВРАТИСЛАВЦИ 09004 10-1943/1 19.07.1996 36/1996 систематско излагање
ГАБРОВО 09505 09-9748/1 11.07.2008 85/2008 систематско излагање
Габрово-вонград 09005 09-9747/1 11.07.2008 85/2008 конверзија
ГРАД 09006 09-3298/1 07.03.2008 32/2008 систематско излагање
ДЕЛЧЕВО 09007 10-920/1 05.05.1995 24/1995 систематско излагање
ДРАМЧЕ 09008 09-4095/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
ДУЛИЦА 09009 10-2185/1 22.08.1997 42/1997 систематско излагање
ЅВЕГОР 09010 09-13615/1 02.10.2008 123/2008 систематско излагање
Ѕвегор-вонград 09510 09-13616/1 02.10.2008 123/2008 конверзија
ИЛИОВО 09011 10-2156/1 30.08.1996 44/1996 систематско излагање
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 09012 10-129/1 19.01.1996 3/1996 систематско излагање
КИСЕЛИЦА 09013 10-2157/1 30.08.1996 44/1996 систематско излагање
КОСТИН ДОЛ 09014 10-1942/1 19.07.1996 36/1996 систематско излагање
КОСЕВИЦА 09015 10-1939/1 19.07.1996 36/1996 систематско излагање
ЛУКОВИЦА 09016 10-2158/1 30.08.1996 44/1996 систематско излагање
МОШТИЦА 09017 09-6171/1 19.09.2005 78/2005 систематско излагање
НОВ ИСТЕВНИК 09018 09-4334/1 22.10.1999 68/1999 систематско излагање
ОЧИПАЛА 09019 10-357/1 13.02.1995 9/1995 систематско излагање
РАЗЛОВЦИ 09020 10-2187/1 22.08.1997 42/1997 систематско излагање
САСА 09021 09-2208/1 24.05.2002 34/2002 систематско излагање
СЕЛНИК 09022 10-1940/1 19.07.1996 36/1996 систематско излагање
СТАМЕР 09023 09-4891/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање
Стамер-вонград 09023 09-4892/1 04.04.2008 45/2008 систематско излагање
СТАР ИСТЕВНИК 09024 09-1888/1 19.04.2000 30/2000 систематско излагање
ТОДОРОВЦИ 09025 09-4140/1 07.10.1999 65/1999 систематско излагање
ТРАБОТИВИШТЕ 09026 09-4096/1 13.09.2000 74/2000 систематско излагање
ТУРИЈА 09027 10-1941/1 19.07.1996 36/1996 систематско излагање
ЧИФЛИК 09028 10-356/1 13.02.1995 9/1995 систематско излагање
КОСОВО ДАБЈЕ 09029 10-1944/1 19.07.1996 36/1996 систематско излагање