Parashtrimi organizativ » Zëvendës – drejtori

Zëvendës – drejtori

Musa Ibraimi, ekonomist i diplomuar
Emri i organizatës:  
Agjencia për kadastrën e patundshmërive
Rr. Trifun Haxhi Janev nr. 4
1000 Shkup, Maqedoni
Pozita: Zëvendës – drejtori
Përgatitja arsimore
Fakulteti juridik   Univerziteti ndërkombëtar  – Strugë studimet Master në vijim
Fakulteti juridik   Univerziteti ndërkombëtar  – Strugë
Fakulteti juridik Universiteti i Tetovës
Më shumë >>