Anulohet, pezullohet sesioni i provimit të prillit

Anulohet, pezullohet sesioni i provimit të prillit

Agjencia për kadastër të pasurive të paluajtshme njofton se, sipas Raportimit nr. 17-2209/2 nga 12 mars i vitit 2020 të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për shkak të zbatimit të vazhdueshëm të konkluzioneve, masave dhe rekomandimeve për ndërmarrjen e aktiviteteve për parandalimin e përhapjes së COVID-19 (koronavirus), nuk do të mbahet provimi për marrjen e autorizimit gjeodet i autorizuar në sesionin e provimit të prillit.

Agjensia e kadastrit të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë së Veriut