Njoftim për ndryshimin e orarit të punës së sporteleve

Njoftim për ndryshimin e orarit të punës së sporteleve

Sipas rekomandimeve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në lidhje për marrjen e masave për parandalimin e përhapjes së virusit covid-19, Agjencia për kadastër të patundshmërive i informon qytetarët se sportelet në QKP-Shkup më 13.03.2020 do të punojnë me një orar pune të shkurtuar prej 07:30 -15: 30 pasdite.

Në të njëjtën kohë, ju bëjmë thirrje qytetarëve që kenë nevojë për shërbime ose konsultime, atë ta bëjnë në mënyrë elektronike. Pjesën më të madhe të shërbimeve dhe informacioneve që i ofron Agjencia e kadastrit të patundshmërive mund të merren përmes faqes së internetit: www.katastar.gov.mk, ose në linjën pa pagesë: 0800 80 800

Agjensia e kadastrit të patundshmërive e Republikës së Maqedonisë së Veriut