Njoftim, informim për përdoruesit e sistemit MAKPOS

Njoftim, informim për përdoruesit e sistemit MAKPOS

Informohen të gjithë përdoruesit e sistemit MAKPOS se duke filluar nga 15.03. 2019 lidhja apo kyqja me sistemin MAKPOS do të bëhet përmes IP adresës së re 62.162.125.205

Kjo do të thotë se, për të pasur qasje në dispozicion, në shërbimet MAKPOS, përdoruesit e regjistruar do të duhet të zëvendësojnë adresën e tyre të vjetër IP 80.77.145.205 me adresën e tyre të re IP 62.162.125.205 në marrës – dërgues të GNSS.

Agjencia për kadastër të patundshmërive